Na zewnętrznej stronie FINDER

Identyfikator FINDER można znaleźć na etykiecie naklejonej na zewnętrznej stronie urządzenia.