POLITYKA PRYWATNOŚCI

1) Informacje o gromadzeniu danych osobowych i dane kontaktowe administratora danych

1.1 Cieszymy się, że korzystasz z naszej aplikacji (zwanej dalej „Aplikacją”). Poniżej informujemy o przetwarzaniu danych osobowych użytkownika podczas korzystania z naszej aplikacji. Dane osobowe to wszystkie dane, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika.

1.2 Administratorem danych przetwarzanych w związku z niniejszą aplikacją w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) jest PAJ UG (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), Am Wieschen 1, 51570 Windeck, Niemcy, Tel: +49 (0) 2292 39 499 59, Email: info@paj-gps.de. Administrator danych to osoba fizyczna lub prawna, która

1.3 Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się w następujący sposób: „Johannes Schmitz, Am Wieschen 1, 51570 Windeck, +49 (0) 2292 3949959, j.schmitz@paj-gps.de„.

1.4 Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji danych osobowych i innych poufnych treści (np. zamówień lub zapytań do administratora), ta aplikacja wykorzystuje szyfrowanie SSL lub TLS. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po ciągu znaków „https://” i symbolu kłódki w wierszu przeglądarki.

2) Pliki dziennika podczas korzystania z naszej aplikacji mobilnej

Gdy użytkownik pobiera naszą aplikację mobilną za pośrednictwem sklepu z aplikacjami, niezbędne informacje są przesyłane do sklepu z aplikacjami, w szczególności nazwa użytkownika, adres e-mail i numer klienta konta, czas pobrania, informacje o płatności oraz indywidualny identyfikator urządzenia. Nie mamy wpływu na gromadzenie tych danych i nie ponosimy za nie odpowiedzialności. Przetwarzamy dane wyłącznie w zakresie niezbędnym do pobrania aplikacji mobilnej na urządzenie mobilne użytkownika.

Podczas korzystania z naszej aplikacji mobilnej gromadzimy dane osobowe opisane poniżej, aby umożliwić wygodne korzystanie z funkcji. Jeśli chcesz korzystać z naszej aplikacji mobilnej, gromadzimy następujące dane, które są technicznie niezbędne do zapewnienia Ci funkcji naszej aplikacji mobilnej oraz zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa:

  • Data i godzina złożenia wniosku
  • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT)
  • Treść żądania
  • Status dostępu/kod statusu HTTP
  • Ilość wysłanych danych w bajtach
  • Źródło/odnośnik, z którego uzyskano dostęp do strony
  • Używana przeglądarka
  • Język i wersja oprogramowania przeglądarki
  • Używany system operacyjny i jego interfejs
  • Używany adres IP (jeśli dotyczy: w formie zanonimizowanej)

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 Para. 1 lit. f RODO w oparciu o nasz uzasadniony interes w poprawie stabilności i funkcjonalności naszej aplikacji. Dane nie są dalej ujawniane ani wykorzystywane w inny sposób. Zastrzegamy sobie jednak prawo do późniejszego sprawdzenia wspomnianych plików dziennika, jeśli pojawią się konkretne oznaki nielegalnego użytkowania.

Ponadto potrzebujemy unikalnego numeru urządzenia (IMEI = International Mobile Equipment Identity), unikalnego numeru abonenta (IMSI = International Mobile Subscriber Identity), numeru telefonu komórkowego (MSISDN), ewentualnie adresu MAC w przypadku korzystania z sieci WLAN oraz nazwy urządzenia mobilnego.

3) Cookies

Aby uczynić naszą aplikację atrakcyjną i umożliwić korzystanie z niektórych funkcji, używamy tak zwanych plików cookie. Są to małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zamknięciu aplikacji (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu użytkownika i umożliwiają nam ponowne rozpoznanie użytkownika (tzw. trwałe pliki cookie). Jeśli pliki cookie są ustawione, gromadzą i przetwarzają określone informacje o użytkowniku w indywidualnym zakresie, takie jak dane przeglądarki i lokalizacji, a także wartości adresu IP. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie.

Niektóre pliki cookie służą do uproszczenia działania aplikacji poprzez przechowywanie ustawień. Jeśli dane osobowe są również przetwarzane przez indywidualne pliki cookie zaimplementowane przez nas, przetwarzanie odbywa się zgodnie z Art. 6 Para. 1 lit. b RODO albo w celu wykonania umowy, zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia zgody lub zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 6 par. 1 lit. f RODO w celu zabezpieczenia naszych prawnie uzasadnionych interesów w zakresie jak najlepszej funkcjonalności aplikacji oraz przyjaznego dla klienta i efektywnego projektowania korzystania z aplikacji.

Użytkownik może skonfigurować ustawienia swojego mobilnego systemu operacyjnego i aplikacji zgodnie ze swoimi preferencjami i na przykład odmówić akceptacji plików cookie stron trzecich lub wszystkich plików cookie. Zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej aplikacji mobilnej.

4) Gromadzenie danych o lokalizacji

Za zgodą

Nasza oferta obejmuje tak zwane usługi oparte na lokalizacji, za pomocą których oferujemy specjalne oferty dostosowane do lokalizacji użytkownika. Użytkownik może korzystać z tej funkcji wyłącznie po wyrażeniu zgody na wyświetlenie wyskakującego okienka informującego, że możemy gromadzić dane o lokalizacji użytkownika za pośrednictwem GPS oraz adres IP użytkownika w formie zanonimizowanej w celu świadczenia usługi. Użytkownik może w dowolnym momencie zezwolić na korzystanie z tej funkcji w ustawieniach aplikacji lub mobilnego systemu operacyjnego. Lokalizacja użytkownika jest przesyłana do nas tylko wtedy, gdy użytkownik korzysta z funkcji aplikacji, które możemy zaoferować tylko wtedy, gdy znamy jego lokalizację.

5) Kontakt

W kontekście kontaktowania się z nami (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego lub wiadomości e-mail) gromadzone są dane osobowe. Dane zebrane podczas korzystania z formularza kontaktowego można wyświetlić w odpowiednim formularzu kontaktowym w aplikacji. Dane te są przechowywane i wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie użytkownika lub w celu skontaktowania się z użytkownikiem i związaną z tym administracją techniczną. Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes polegający na udzieleniu odpowiedzi na żądanie użytkownika zgodnie z art. 6 Para. 1 lit. f RODO. Jeśli kontakt ma na celu zawarcie umowy, dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 lit. b RODO. Dane użytkownika zostaną usunięte po ostatecznym przetworzeniu jego wniosku. Dzieje się tak, gdy z okoliczności można wywnioskować, że dana sprawa została ostatecznie wyjaśniona i pod warunkiem, że nie ma prawnego obowiązku zatrzymywania danych.

6) Przetwarzanie danych podczas otwierania konta klienta

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, dane osobowe są nadal gromadzone i przetwarzane, jeśli użytkownik przekaże je nam w celu wykonania umowy lub podczas otwierania konta klienta. Zebrane dane można zobaczyć w odpowiednich formularzach wejściowych. Konto klienta można usunąć w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na podany powyżej adres administratora. Przechowujemy i wykorzystujemy dane przekazane nam przez użytkownika w celu przetwarzania umów. Po całkowitym przetworzeniu umowy lub usunięciu konta klienta dane użytkownika zostaną zablokowane w odniesieniu do okresów przechowywania danych podatkowych i handlowych i usunięte po upływie tych okresów, chyba że użytkownik wyraźnie wyraził zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub prawnie dozwolone dalsze wykorzystywanie danych zostało przez nas zastrzeżone, o czym odpowiednio poinformujemy poniżej. Przetłumaczono z DeepL.com (wersja darmowa)

7) Przetwarzanie danych na potrzeby przetwarzania umów

7.1 Korzystanie ze specjalnych dostawców usług do przetwarzania i obsługi umów

– Tricoma

Do przetwarzania zamówień korzystamy z usług następującego dostawcy: tricoma AG, Am Mühlbach 1, 97475 Zeil am Main, Niemcy

Imię i nazwisko, adres i ewentualnie inne dane osobowe są przekazywane dostawcy wyłącznie w celu realizacji zamówienia online zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 Para.

7.2 – Amazon Pay

W przypadku wybrania metody płatności „Amazon Pay” przetwarzanie płatności jest przeprowadzane przez dostawcę usług płatniczych Amazon Payments Europe S.C.A., 38 avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg (dalej: „Amazon Payments”), któremu ujawniamy informacje podane przez użytkownika podczas procesu zamawiania wraz z informacjami o zamówieniu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 lit. b RODO. Ujawnienie danych użytkownika odbywa się wyłącznie w celu przetwarzania płatności przez dostawcę usług płatniczych Amazon Payments i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu. Jeśli pliki cookie, małe pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu końcowym, są ustawiane podczas korzystania z Amazon Pay, odbywa się to wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 lit. a RODO. Zgoda ta może zostać odwołana w dowolnym momencie za pośrednictwem „narzędzia zgody na pliki cookie” zaimplementowanego na stronie internetowej. Więcej informacji na temat przepisów o ochronie danych osobowych Amazon Payments można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://pay.amazon.com/de/help/201751600

– Apple Pay

W przypadku wybrania metody płatności „Apple Pay” od Apple Distribution International (Apple), Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, Irlandia, przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem funkcji „Apple Pay” urządzenia z systemem iOS, watchOS lub macOS poprzez obciążenie karty płatniczej przechowywanej w „Apple Pay”. Apple Pay wykorzystuje funkcje bezpieczeństwa zintegrowane ze sprzętem i oprogramowaniem urządzenia w celu ochrony transakcji. Aby autoryzować płatność, wymagane jest wprowadzenie wcześniej ustawionego przez użytkownika kodu i zweryfikowanie go za pomocą funkcji „Face ID” lub „Touch ID” urządzenia.

W celu przetworzenia płatności informacje podane przez użytkownika podczas procesu zamawiania, wraz z informacjami o zamówieniu, są przesyłane do Apple w postaci zaszyfrowanej. Następnie Apple ponownie szyfruje te dane za pomocą klucza specyficznego dla dewelopera przed przesłaniem ich do dostawcy usług płatniczych karty płatniczej przechowywanej w Apple Pay w celu przetworzenia płatności. Szyfrowanie zapewnia, że tylko strona internetowa, za pośrednictwem której dokonano zakupu, może uzyskać dostęp do danych płatności. Po dokonaniu płatności Apple wysyła numer konta urządzenia i dynamiczny kod bezpieczeństwa specyficzny dla transakcji do strony internetowej, z której pochodzi płatność, aby potwierdzić powodzenie płatności.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane podczas opisanych transmisji, przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu przetwarzania płatności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 lit. b RODO. Apple zachowuje zanonimizowane dane transakcji, w tym przybliżoną kwotę zakupu, datę i godzinę oraz informację, czy transakcja została pomyślnie zakończona. Anonimizacja całkowicie wyklucza osobiste odniesienia. Apple wykorzystuje zanonimizowane dane do ulepszania usługi „Apple Pay” oraz innych produktów i usług Apple.

W przypadku korzystania z usługi Apple Pay na telefonie iPhone lub zegarku Apple Watch w celu sfinalizowania zakupu dokonanego za pośrednictwem przeglądarki Safari na komputerze Mac, komputer Mac i urządzenie autoryzacyjne komunikują się z serwerami Apple za pośrednictwem szyfrowanego kanału. Apple nie przetwarza ani nie przechowuje żadnych z tych informacji w formacie umożliwiającym identyfikację użytkownika. Możliwość korzystania z Apple Pay na Macu można wyłączyć w ustawieniach iPhone’a. Przejdź do „Wallet i Apple Pay” i wyłącz opcję „Zezwalaj na płatności na Macu”.

Więcej informacji na temat ochrony danych w Apple Pay można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://support.apple.com/de-de/HT203027

– Google Pay

W przypadku wybrania metody płatności „Google Pay” od Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia („Google”), przetwarzanie płatności odbywa się za pośrednictwem aplikacji „Google Pay” na urządzeniu mobilnym z systemem co najmniej Android 4.4 („KitKat”) i wyposażonym w funkcję NFC poprzez obciążenie karty płatniczej przechowywanej w Google Pay lub zweryfikowanym systemie płatności (np. PayPal). Aby autoryzować płatność za pośrednictwem Google Pay przekraczającą 25 euro, wymagane jest wcześniejsze odblokowanie urządzenia mobilnego za pomocą ustalonego środka weryfikacji (takiego jak rozpoznawanie twarzy, hasło, odcisk palca lub wzór).

W celu przetwarzania płatności informacje podane przez użytkownika podczas procesu zamawiania wraz z informacjami o zamówieniu są przekazywane do Google. Następnie Google przesyła informacje o płatności przechowywane w Google Pay w postaci unikalnie przypisanego numeru transakcji do witryny inicjującej w celu weryfikacji dokonanej płatności. Ten numer transakcji nie zawiera żadnych informacji o rzeczywistych danych dotyczących metod płatności przechowywanych w Google Pay, ale jest tworzony i przesyłany jako jednoznacznie ważny token numeryczny. Google działa jedynie jako pośrednik w przetwarzaniu procesu płatności we wszystkich transakcjach za pośrednictwem Google Pay. Transakcja jest przeprowadzana wyłącznie między użytkownikiem a witryną inicjującą poprzez obciążenie metody płatności przechowywanej w Google Pay.

Jeśli dane osobowe są przetwarzane podczas opisanych transmisji, przetwarzanie odbywa się wyłącznie w celu przetwarzania płatności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 lit. b RODO. Google zastrzega sobie prawo do gromadzenia, przechowywania i analizowania określonych informacji dotyczących transakcji dla każdej transakcji dokonanej za pośrednictwem Google Pay. Obejmuje to datę, godzinę i kwotę transakcji, lokalizację i opis sprzedawcy, opis zakupionych towarów lub usług dostarczonych przez sprzedawcę, zdjęcia dołączone do transakcji, imię i nazwisko oraz adres e-mail sprzedawcy i kupującego lub nadawcy i odbiorcy, zastosowaną metodę płatności, opis powodu transakcji oraz wszelkie powiązane oferty.

Według Google przetwarzanie to odbywa się wyłącznie zgodnie z Art. 6 par. 1 lit. f RODO w oparciu o uzasadniony interes w prawidłowym księgowaniu, weryfikacji danych transakcyjnych oraz optymalizacji i utrzymaniu usługi Google Pay. Google zastrzega sobie również prawo do łączenia przetwarzanych danych transakcyjnych z innymi informacjami gromadzonymi i przechowywanymi przez Google podczas korzystania z innych usług Google.

Warunki korzystania z Google Pay można znaleźć tutaj: https://payments.google.com/payments/apis-secure/u/0/get_legal_document?ldo=0&ldt=googlepaytos&ldl=de

Więcej informacji na temat ochrony danych w Google Pay można znaleźć pod następującym adresem internetowym: https://payments.google.com/payments/apis-secure/get_legal_document?ldo=0&ldt=privacynotice&ldl=de

– Paypal

On this website, one or more online payment methods from the following provider are available: PaNa tej stronie internetowej dostępna jest jedna lub więcej metod płatności online od następującego dostawcy: PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.yPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg.

W przypadku wyboru metody płatności u dostawcy, u którego użytkownik dokonuje przedpłaty, dane dotyczące płatności podane przez użytkownika podczas procesu składania zamówienia (w tym imię i nazwisko, adres, informacje o banku i karcie płatniczej, waluta i numer transakcji), a także informacje o treści zamówienia użytkownika zostaną przekazane dostawcy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 lit. b RODO. Ujawnienie danych użytkownika odbywa się wyłącznie w celu przetwarzania płatności u dostawcy i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu.

Wybierając metodę płatności, w ramach której dokonujemy przedpłaty, użytkownik zostanie również poproszony podczas procesu składania zamówienia o podanie określonych danych osobowych (imię i nazwisko, ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, data urodzenia, adres e-mail, numer telefonu, ewentualnie dane dotyczące alternatywnej metody płatności).

W takich przypadkach, w celu utrzymania naszego uzasadnionego interesu w określeniu zdolności kredytowej użytkownika, dane te zostaną przekazane dostawcy w celu sprawdzenia zdolności kredytowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 lit. f RODO. Dostawca sprawdza na podstawie danych osobowych podanych przez użytkownika, a także innych danych (takich jak koszyk zakupów, kwota faktury, historia zamówień, doświadczenia związane z płatnościami), czy wybrana przez użytkownika opcja płatności może zostać przyznana w odniesieniu do ryzyka płatności i/lub niewykonania zobowiązania.

Raport kredytowy może zawierać wartości prawdopodobieństwa (tzw. wartości punktowe). W zakresie, w jakim wartości punktowe są zawarte w raporcie kredytowym, są one oparte na naukowo uznanej procedurze matematyczno-statystycznej. Dane adresowe, między innymi, są uwzględniane przy obliczaniu wartości punktowych.

Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych, wysyłając wiadomość do nas lub do dostawcy. Dostawca może jednak nadal być uprawniony do przetwarzania danych osobowych użytkownika, jeśli jest to konieczne do realizacji płatności wynikających z umowy.

– Stripe

Jeśli użytkownik wybierze metodę płatności oferowaną przez dostawcę usług płatniczych Stripe, przetwarzanie płatności jest przeprowadzane przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd., 1 Grand Canal Street Lower, Grand Canal Dock, Dublin, Irlandia, któremu przekazujemy informacje podane podczas procesu zamawiania, wraz z informacjami o zamówieniu (imię i nazwisko, adres, numer konta, kod bankowy, ewentualnie numer karty kredytowej, kwota faktury, waluta i numer transakcji) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 lit. b RODO. Ujawnienie danych użytkownika następuje wyłącznie w celu przetwarzania płatności przez dostawcę usług płatniczych Stripe Payments Europe Ltd. i tylko w zakresie niezbędnym do tego celu. Więcej informacji na temat ochrony danych przez Stripe można znaleźć pod adresem URL https://stripe.com/de/privacy#translation.

8) Rejestracja w aplikacji

Możesz zarejestrować się w naszej aplikacji, podając swoje dane osobowe. Konkretne dane osobowe przetwarzane w celu rejestracji są określane przez maskę wejściową używaną do rejestracji. Korzystamy z procedury podwójnej zgody na rejestrację, co oznacza, że rejestracja jest zakończona dopiero po potwierdzeniu rejestracji za pośrednictwem wiadomości e-mail z potwierdzeniem wysłanej w tym celu poprzez kliknięcie zawartego w niej łącza. Jeśli potwierdzenie nie zostanie otrzymane w ciągu 24 godzin, rejestracja zostanie automatycznie usunięta z naszej bazy danych. Podanie wyżej wymienionych danych jest obowiązkowe. Wszystkie pozostałe informacje można podać dobrowolnie, korzystając z naszego portalu.

Gdy użytkownik korzysta z naszej aplikacji, przechowujemy dane wymagane do wykonania umowy, w tym wszelkie szczegóły dotyczące metody płatności, do momentu ostatecznego usunięcia dostępu. Ponadto przechowujemy wszelkie dobrowolnie podane dane przez czas korzystania z portalu przez użytkownika, chyba że użytkownik usunie je wcześniej. Możesz zarządzać i modyfikować wszystkie informacje w chronionym obszarze klienta. Podstawą prawną jest art. 6 par. 1 lit. f RODO. Ponadto przechowujemy wszystkie treści opublikowane przez użytkownika (takie jak posty publiczne, wpisy na tablicy korkowej, wpisy w księdze gości itp. Mamy uzasadniony interes w dostarczaniu aplikacji kompletnych treści generowanych przez użytkowników. Podstawą prawną jest art. 6 par. 1 lit. f RODO. Po usunięciu konta wypowiedzi opublikowane na forum pozostają widoczne dla wszystkich czytelników, ale konto użytkownika nie jest już dostępne. W takim przypadku wszystkie inne dane zostaną usunięte.

9) Funkcja komentarzy

W ramach funkcji komentowania w naszej aplikacji, oprócz komentarza użytkownika, przechowywane i publikowane są informacje o czasie utworzenia komentarza i nazwie komentatora wybranej przez użytkownika. Ponadto adres IP użytkownika jest rejestrowany i przechowywany. Przechowywanie adresu IP ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa oraz na wypadek, gdyby dana osoba naruszyła prawa osób trzecich lub opublikowała niezgodne z prawem treści za pośrednictwem przesłanego komentarza. Wymagamy podania adresu e-mail w celu skontaktowania się z użytkownikiem w przypadku, gdy osoba trzecia uzna opublikowane przez niego treści za niezgodne z prawem. Podstawą prawną przechowywania danych użytkownika jest art. 6 par. 1 lit. b i f RODO. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia komentarzy, jeśli zostaną one uznane za niezgodne z prawem przez osoby trzecie.

Kolejne komentarze mogą być subskrybowane przez użytkownika. W tym celu otrzymasz wiadomość e-mail z potwierdzeniem, upewniając się, że jesteś właścicielem podanego adresu e-mail (procedura podwójnej zgody). Podstawą prawną przetwarzania danych w przypadku subskrypcji komentarzy jest Art. 6 par. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji komentarzy ze skutkiem na przyszłość; dalsze informacje na temat sposobu rezygnacji z subskrypcji można znaleźć w wiadomości e-mail z potwierdzeniem.

10) Wykorzystywanie danych użytkownika do celów marketingu bezpośredniego

Subskrypcja naszego biuletynu e-mail

Jeśli subskrybujesz nasz biuletyn e-mail, będziemy regularnie przesyłać Ci informacje o naszych ofertach. Dane wymagane do wysyłania newslettera to wyłącznie adres e-mail użytkownika. Podanie dalszych danych jest dobrowolne i służy do osobistego kontaktu z użytkownikiem. Do wysyłania newslettera stosujemy procedurę double opt-in. Oznacza to, że będziemy wysyłać biuletyn e-mail tylko wtedy, gdy użytkownik wyraźnie potwierdzi, że wyraża zgodę na otrzymywanie biuletynów. Następnie prześlemy użytkownikowi wiadomość e-mail z prośbą o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie odpowiedniego łącza.

Aktywując link potwierdzający, użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 lit. a RODO. Podczas rejestracji do newslettera przechowujemy adres IP użytkownika, a także datę i godzinę rejestracji, wprowadzone przez dostawcę usług internetowych (ISP), w celu śledzenia ewentualnego nadużycia adresu e-mail w późniejszym czasie. Dane gromadzone przez nas podczas rejestracji do newslettera są wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania newslettera. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z subskrypcji biuletynu, korzystając z linku do rezygnacji z subskrypcji podanego w biuletynie lub wysyłając odpowiednią wiadomość do podmiotu odpowiedzialnego wymienionego na początku. Po rezygnacji z subskrypcji adres e-mail użytkownika zostanie niezwłocznie usunięty z naszej listy dystrybucyjnej newslettera, chyba że użytkownik wyraził wyraźną zgodę na dalsze wykorzystywanie swoich danych lub zastrzegamy sobie prawo do wykorzystywania danych w zakresie wykraczającym poza dozwolony prawem i poinformujemy o tym użytkownika w niniejszym oświadczeniu.

11) Wysyłanie powiadomień push

Możesz zasubskrybować, aby otrzymywać nasze powiadomienia push. Nasze powiadomienia push regularnie dostarczają informacji o naszych usługach.

Aby subskrybować, należy potwierdzić otrzymywanie powiadomień lub zezwolić na nie w ustawieniach systemu operacyjnego. Proces ten jest dokumentowany i przechowywany, w tym czas rejestracji i identyfikacja urządzenia. Gromadzenie tych danych jest nam niezbędne do wyświetlania powiadomień push oraz, w przypadku nadużyć, do śledzenia procesów, co służy naszej ochronie prawnej. Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 par. 1 lit. a RODO.

Użytkownik może odwołać swoją zgodę na przechowywanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu otrzymywania naszych powiadomień push i gromadzenia danych statystycznych opisanych powyżej w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. Aby cofnąć swoją zgodę, można zrezygnować z subskrypcji powiadomień push w ustawieniach aplikacji w systemie operacyjnym. Dane użytkownika zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do celów ich gromadzenia. W związku z tym dane użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo aktywna będzie subskrypcja naszych powiadomień push.

12) Narzędzia i inne

Czcionki internetowe Google

Ta aplikacja wykorzystuje tak zwane czcionki internetowe od następującego dostawcy w celu jednolitego wyświetlania czcionek: Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia.

Podczas korzystania z tej aplikacji ładowane są wymagane czcionki internetowe w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek oraz nawiązania bezpośredniego połączenia z serwerami dostawcy. W ten sposób pewne informacje o przeglądarce, w tym adres IP użytkownika, są przesyłane do dostawcy.

Dane mogą być również przekazywane do: Google LLC, USA.

Przetwarzanie danych osobowych w kontekście nawiązania połączenia z dostawcą czcionek odbywa się wyłącznie za wyraźną zgodą użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 6 par. 1 lit. a RODO. Użytkownik może w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość, dezaktywując tę usługę za pośrednictwem „Narzędzia zgody na pliki cookie” dostępnego w aplikacji. Jeśli przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych, zostanie użyta domyślna czcionka z komputera.

W przypadku przekazywania danych do USA dostawca przystąpił do Tarczy Prywatności UE-USA, która zapewnia zgodność z europejskim poziomem ochrony danych w oparciu o decyzję Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni poziom ochrony.

13) Prawa osoby, której dane dotyczą

13.1 Obowiązujące przepisy o ochronie danych osobowych przyznają użytkownikowi kompleksowe prawa jako osobie, której dane dotyczą (prawo dostępu i interwencji) wobec administratora w odniesieniu do przetwarzania jego danych osobowych, o których informujemy poniżej:

Prawo dostępu zgodnie z art. 15 RODO: Użytkownik ma prawo do uzyskania potwierdzenia, czy jego dane osobowe są przetwarzane, a w przypadku gdy ma to miejsce, do uzyskania dostępu do danych osobowych oraz informacji dotyczących celów przetwarzania, kategorii danych osobowych, których to dotyczy, odbiorców lub kategorii odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, przewidywanego okresu przechowywania danych osobowych, istnienia prawa do żądania sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, pochodzenie danych, jeśli nie zostały one zebrane od użytkownika, istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, oraz istotne informacje na temat logiki związanej z przetwarzaniem, a także znaczenie i przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania oraz prawo użytkownika do uzyskania informacji o odpowiednich zabezpieczeniach zgodnie z art. 46 RODO. 46 RODO, gdy dane użytkownika są przekazywane do krajów trzecich;

Prawo do sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO: Użytkownik ma prawo do uzyskania bez zbędnej zwłoki sprostowania niedokładnych danych osobowych, które go dotyczą, oraz, w razie potrzeby, prawo do uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;

Prawo do usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO: Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia dotyczących go danych osobowych bez zbędnej zwłoki, jeżeli zachodzi jedna z przyczyn określonych w art. 17 ust. 1 RODO. 17 par. 1 RODO ma zastosowanie. Prawo to nie ma jednak zastosowania, jeśli przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względu na interes publiczny lub do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych;

Prawo do ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO: Użytkownik ma prawo do uzyskania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych tak długo, jak długo weryfikowana jest dokładność jego danych, które zakwestionował, jeśli sprzeciwia się usunięciu swoich danych z powodu niezgodnego z prawem przetwarzania, a zamiast tego żąda ograniczenia przetwarzania swoich danych, jeśli potrzebuje swoich danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych po tym, jak nie będziemy już potrzebować tych danych do realizacji celów, lub jeśli sprzeciwił się przetwarzaniu zgodnie z art. 21 RODO. 21 RODO w oczekiwaniu na weryfikację, czy nasze uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec Twoich;

Prawo do powiadomienia zgodnie z art. 19 RODO: Jeśli użytkownik skorzystał wobec administratora z prawa do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, administrator ma obowiązek poinformować o sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania każdego odbiorcę, któremu ujawniono dane osobowe, chyba że okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku. Użytkownik ma prawo do uzyskania informacji o tych odbiorcach;

Prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO: Użytkownik ma prawo otrzymać dotyczące go dane osobowe, które nam przekazał, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądać przesłania tych danych innemu administratorowi, o ile jest to technicznie wykonalne;

Prawo do wycofania zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO: Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jego danych w dowolnym momencie ze skutkiem na przyszłość. W przypadku wycofania zgody niezwłocznie usuniemy dane, których to dotyczy, chyba że dalsze przetwarzanie może opierać się na podstawie prawnej przetwarzania bez zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej wycofaniem;

Prawo do złożenia skargi zgodnie z art. 77 RODO: Bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca domniemanego naruszenia, jeśli uważa, że przetwarzanie dotyczących go danych osobowych narusza RODO.

13.2 PRAWO DO SPRZECIWU

JEŚLI PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA W OPARCIU O NASZE NADRZĘDNE UZASADNIONE INTERESY W KONTEKŚCIE RÓWNOWAŻENIA INTERESÓW, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWIĆ SIĘ TAKIEMU PRZETWARZANIU Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z JEGO SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ.

JEŚLI UŻYTKOWNIK SKORZYSTA Z PRAWA DO SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA PRZEDMIOTOWYCH DANYCH. ZASTRZEGAMY SOBIE JEDNAK PRAWO DO DALSZEGO PRZETWARZANIA DANYCH, JEŚLI BĘDZIEMY W STANIE WYKAZAĆ ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI UŻYTKOWNIKA, LUB JEŚLI PRZETWARZANIE SŁUŻY DOCHODZENIU, WYKONYWANIU LUB OBRONIE ROSZCZEŃ PRAWNYCH.

JEŚLI DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA SĄ PRZETWARZANE PRZEZ NAS DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, UŻYTKOWNIK MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE SPRZECIWIĆ SIĘ PRZETWARZANIU DOTYCZĄCYCH GO DANYCH OSOBOWYCH DO CELÓW TAKIEGO MARKETINGU. THE USER MAY OBJECT AS DESCRIBED ABOVE.

JEŚLI UŻYTKOWNIK SKORZYSTA Z PRAWA DO SPRZECIWU, ZAPRZESTANIEMY PRZETWARZANIA PRZEDMIOTOWYCH DANYCH DO CELÓW MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO.

14) Okres przechowywania danych osobowych

Okres przechowywania danych osobowych jest określony przez odpowiednią podstawę prawną, cel przetwarzania oraz, w stosownych przypadkach, dodatkowo przez odpowiedni ustawowy okres przechowywania (np. handlowe i podatkowe okresy przechowywania).

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie wyraźnej zgody zgodnie z art. 6 par. 1 lit. a RODO, przedmiotowe dane będą przechowywane do momentu cofnięcia zgody przez użytkownika.

Jeśli istnieją prawne okresy przechowywania danych przetwarzanych w ramach zobowiązań umownych lub podobnych zobowiązań prawnych na podstawie art. 6 par. 1 lit. b RODO, dane te będą rutynowo usuwane po wygaśnięciu okresów przechowywania, pod warunkiem, że nie są już wymagane do wykonania umowy lub do inicjowania umów z naszej strony i/lub nie ma już uzasadnionego interesu z naszej strony w dalszym przechowywaniu.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 par. 1 lit. f RODO, dane te będą przechowywane do czasu skorzystania przez użytkownika z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. f RODO. 21 par. 1 RODO, chyba że możemy wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności użytkownika, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 par. 1 lit. f RODO, dane te będą przechowywane do czasu skorzystania przez użytkownika z prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 ust. 1 lit. f RODO. 21 par. 2 RODO.

O ile nie określono inaczej w konkretnych sytuacjach przetwarzania opisanych w niniejszym oświadczeniu, przechowywane dane osobowe zostaną usunięte, gdy nie będą już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone.