Oprócz Twojego prawa do odwołania, zapewniamy 30-dniową gwarancję zwrotu pieniędzy za reklamowaną usługę do korzystania z portalu FINDER w przypadku, gdy nie jesteś usatysfakcjonowany.

Gwarancja obowiązuje w całej Europie. Okres obliczania okresu gwarancji rozpoczyna się od daty faktury.

W przypadku gwarancji skontaktuj się z nami :

PAJ UG (Spółka Zoo)
Am Wieschen 1
51570 Windeck
Tel.: +49 (0) 2292 3949959
E-Mail: info@paj-gps.de

Roszczenie o gwarancję zwrotu pieniędzy można wysłać nieoficjalnieza pośrednictwem formularza tekstowego (e-mail, faks, poczta) .

.

Roszczenia gwarancyjne są ważne tylko przy pierwszej aktywacji urządzenia w portalu Finder i mogą być wykonywane tylko raz .

Jeżeli istnieje uzasadnione podejrzenie o nieuczciwy udział, PAJ wyraźnie zastrzega sobie prawo do odrzucenia zwrotu.

Dane są rejestrowane wyłącznie w celu wypełnienia umowy(i spseudonimizowane do celów statystycznych).Klienci powinni pamiętać, że ich dane muszą być przechowywanedo celów rachunkowych. Ponadto dane nie będąudostępniane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.Obowiązuje polityka prywatności PAJ.
Twoje prawa ustawowe wynikające z zawartejz nami umowy nie są w żaden sposób ograniczone niniejszą gwarancją.W szczególności prawo do wycofania się pozostaje nienaruszone.